Reglaža trapa

(zastava program) = 1000– rsd

Reglaža prednjeg trapa

od 1400 – 1800– rsd

Reglaža zadnjeg trapa

od 1400 – 1800– rsd

Reglaža prednjeg trapa

SUV program = 2000– rsd

Reglaža trapa za teretni program

od 1800 – 2200– rsd

Krpljenje unutrašnje gume

= 300– rsd

Krpljenje spoljne gume

= 300– rsd

Vulkaniziranje spoljne gume

= 700– rsd

Montaža i demontaža spoljne gume

= 300– rsd

Montaža i demontaža spoljne SUV i teretne gume

= 500– rsd

Balansiranje točka

od 13 – 16 coli = 300– rsd po kom

Balansiranje točka

od 17 – 18 coli = 400– rsd po kom

Balansiranje točka

od 19 – 22 cola = 500– rsd po kom

Balansiranje točkova za teretni program

= 500– rsd po kom

Mali servis putnička vozila

(zamena ulja i filtera) od 700- do 1000– rsd

Mali servis (zamena ulja i filter) SUV i teretna vozila od 1200 do 1500– rsd