Kočioni sistem

Ovaj blog posvetićemo sistemu kočenja .

Mnoga TECH objašnjenja su vezana za pokretanje i kreiranje automobile, nalazimo za shodno da napišemo blog o zaustavljanju vozila (kočioni sistem vozila).

Za početak prikaz kako sistem kočenja izgleda u automobilu.

Svi tehnolozi u proizvodnji vozila se veoma odgovorno odnose sa sistemom kočenja i tu vode računa o :

  • Efikasnosti
  • Tipu i težini vozila
  • Nameni i ceni koštanja kočionog sistema

U tehnološkom razvoju se javljaju novi koncepti kočenja kojima je osnov stari načini koji se polako pretvaraju u koncept elektronskih sistema.

ABS (antilock braking system) je doneo veliki pomak u sistemu kočenja kod savremenih tipova automobila i on se primenjuje 30 godina (o ovom sistemu ćemo pisati u nekom od narednih blogova).

Da bi objasnili kako kočenje funkcioniše moramo se poslužiti nekim delovima fizike. Kako bi zakočili moramo upotrebiti silu F koja hidraulikom uz pomoć fluida (kočionog ulja) i uz pomoć trenja pomaže da se vozilo zaustavi. Znači sistem kočenja se odvija u procesu:

POLUGA – HIDRAULIKA – FRIKCIJA (TRENJE)

Naravno da ovakav system ima i svoju podršku koja je sastavni deo tog sistema: KLIPOVI, CILINDRI, DISKOVI, PLOČICE, PAKNOVI, DOBOŠI, RUČNA KOČNICA, KOČIONA CREVA, ABS SENZORI….itd.

Na sledećim slikama možete videti neke od podsistema koji služe da se kočenje izvrši pravovremeno.

Ovo govori uopšteno šta je sistem kočenja i  kako se on razvijao, tako da ćemo nastojati  da u sledećim blogovima damo konkretna objašnjenja o problemima na kočionom sistemu, njihovim simptomima i kako ih prepoznati, a naravno kako ih i rešiti.

KOMENTAR