Korišćenje ABS-a u sistemu kočenja

Efekat ABS-a u sistemu kočenja se ogleda u tome da ne dođe do blokiranja kočnica. Ovaj sistem je počeo da se pojavljuje pre 30 godina i prvo je počeo da se ugrađuje u MERCEDES, a nesto kasnije u BMW i to kao dodatna oprema, veoma brzo ABS je postao standardni deo opreme svakog vozila.

Osnovni elementi ABS-a jesu:

 • SENZOR OBRTAJA TOČKA
 • ELEKTRONSKA KONTROLNA JEDINICA
 • HIDRAULIČNA JEDINICA
 • RELEJI
 • ABS INDIKATOR LAMPICA

ABS kao sistem u kočenju funkcioniše tako što svi točkovi imaju sensor koji daju signal centrali koja se nalazi u motornom prostoru, a sastoji se od:

 • Kontrolne jedinice
 • Hidraulične jedinice
 • Releja
 • Pumpe sa motorom

U poslednje vreme veću sigurnost pri kočenju daju tri sistema:

 • ABS sistem protiv blokiranja kočnica
 • ESP sistem kontrole stabilnosti
 • ASR sistem kontrole proklizavanja točkova

Ovo je prikaz šta se dešava kada vozilo ima, odnosno nema bilo koju od ova tri sistema.

KOMENTAR